Suchergebnis (2 elemente)

«
»
Chiari, Giuseppe Bartolomeo - Die Bergpredigt Christi

#000211

Die Bergpredigt Christi Chiari, Giuseppe Bartolomeo (1654-1727)
Chiari, Giuseppe Bartolomeo - Boreas entführt Oreithyia

#067246

Boreas entführt Oreithyia Chiari, Giuseppe Bartolomeo (1654-1727)
«
»