Portrait of Countess Elisabeth Vorontsova

« back   add to lighbox
Sokolov Pyotr Fyodorovich - Portrait of Countess Elisabeth Vorontsova
Number:003508
Title:Portrait of Countess Elisabeth Vorontsova
Artist: Sokolov, Pyotr Fyodorovich (1791-1848)
Created: c. 1823
School: Russia
Category: Portrait
Keywords: Countess, Elisabeth Vorontsova, Vorontsova