Market in Nizhny Novgorod

« back   add to lighbox
Vereshchagin Pyotr Petrovich - Market in Nizhny Novgorod
Number:003060
Title:Market in Nizhny Novgorod
Artist: Vereshchagin, Pyotr Petrovich (1836-1886)
Method: Oil on canvas
Created: 1872
School: Russia
Category: Landscape
Keywords: