Portrait of Count Zakhar Chernyshov

« back   add to lighbox
Roslin Alexander - Portrait of Count Zakhar Chernyshov
Number:018129
Title:Portrait of Count Zakhar Chernyshov
Artist: Roslin, Alexander (1718-1793)
Method: Oil on canvas
Created: ca 1776
School: Sweden
Category: Portrait
Trend in art: Rococo
Keywords: Chernyshov, Chernyshyov, Chernyshev